Privacy

Privacy statement Younite

Doeleinden en gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten einde voor u een passende baan te vinden en het in verband daarmee uitvoeren van onze diensten waarvan u gebruik wenst te maken.
Tenzij u ons heeft meegedeeld dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw persoonsgegevens tevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf en aan ons gelieerde bedrijven. De door u verstrekte gegevens stellen ons in staat u te benaderen met, en te interesseren voor, producten die op uw persoonlijke situatie of die van de instelling die u vertegenwoordigt zijn toegesneden.

Voorts kunnen uw gegevens gebruikt worden voor onderzoek dat wij doen naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening en de dienstverlening van de aan ons gelieerde bedrijven. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dan dus niet meer tot u herleidbaar.

Alleen als u ons bij uw registratie, of een latere wijziging daarvan, daartoe toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.
Younite weet niet in alle gevallen of deze partijen zich ook aan de privacywetgeving houden. Younite zal deze partners of derden hierop wijzen echter is daarvoor niet verantwoordelijk.

Bewaartermijnen
Voor bovengenoemd doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden en/of het onderhouden van onze database voor specifieke kandidaten in de IT branche. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Normaliter hanteren wij een periode van 4 voor specifieke posities. Mocht je profiel aansluiten bij veel voorkomende posities dan hanteren wij een periode van 2 jaar, hierbij vragen wij in alle tijden toestemming.
Indien u zich inschrijft bij Younite bewaren uw gegevens zolang u een valide profiel heeft.
De rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen te allen tijde opvragen welke informatie over hen wordt bewaard. Ze het recht van inzage en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Younite of ze kunnen dit zelf wijzigingen indien ze beschikken over een login account op de website. Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en persoonlijke inloggegevens.

Beveiligingsniveau
You-Nite gaat vertrouwelijk en respectvol om met gegevens van opdrachtgevers en kandidaten en zal geen gegevens openbaar maken zonder uw toestemming. Kandidaten hebben de mogelijkheid hun cv naar ons te versturen, zodat wij hun gegevens en wensen kunnen matchen met die van onze opdrachtgevers. Wij zullen deze gegevens nooit via het Internet beschikbaar stellen. Het cv wordt opgeslagen in onze lokale database, waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben. Kandidaat gegevens zullen nooit naar potentiële werkgevers worden verstuurd zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Dit privacy beleid kan te allen tijde door Younite worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan vooral contact met ons op:

Younite B.V.
Dustin van Manen
recruitment@younite.nl
Deftweg 94B
3043 NA Rotterdam